Хүний нөөц

Бүрдүүлэх

Бүрдүүлэх

Хөгжүүлэх

Тогтоон барих

Ажлын байр

banner

Бүрдүүлэх

Сонгон шалгаруулалт

Анкет бөглөх

Анкетын сонгон шалгаруулалт нь та тухайн ажлын байранд тавигдаж буй ерөнхий шаардлагыг хангаж байгаа эсэхийг дүгнэх эхний шалгаруулалт юм. Шалгаруулалтыг Хүний нөөцийн ажилтан болон нэгжийн удирдлагууд хийнэ. Хэрэв та анкетын сонгон шалгаруулалтад тэнцсэн бол Хүний нөөцийн ажилтан 1-р шатны ярилцлагыг товлох болно.